KRISTIANSTAD TRÄDFÄLLNING 
OCH STUBBFRÄSNING

STUBBFRÄS 1


Trädfällning, stubbfräsning och bortforsling av ris och trädstam

Vi utför både enklare och svårare trädfällning av alla typer av träd. Vi erbjuder även stubbfräsning av nersågade trädstubbar och o
m ni önskar ordnar vi även borttransport av det fällda trädet samt riset. Vi kan erbjuda intressanta paketpris på hela jobbet, från fällning till stubbfräsning inklusive borttransport

Kostnadsfri offert i Skåne, Blekinge och södra Småland

  Startsida  
|
  Trädfällning  
|
  Stubbfräsning  
|
  Fakta om företaget  
|
  Kontakta oss  

 temp0005_buttonside  Fakta om företaget
   
Här finns uppgifter om  adress, telefon och övrigt om företaget Kristianstad Stubbfräsning och Trädfällning. 
Klicka här>>


 temp0005_buttonside 

Kontakta oss om offert eller förfrågan

 


Skicka oss ett mail med en beskrivning av vad ni vil ha utfört så kontaktar vi er snarast. Klicka här>>Stubbfräs fast vänster

 

 trädfällning 2                         trädfällning 3

KRISTIANSTAD TRÄDFÄLLNING OCH STUBBFRÄSNING
arbetar enligt följande sätt vid trädfällning


Det är viktigt att man planerar trädets fällning noggrant. Träden ska fällas på rätt sätt och i den riktning man vill att de ska falla. Rätt utfört underlättar även detta även det fortsatta arbetet.  Att fälla ett träd utförs av oss i fyra moment:

 

 

Förberedelse före fällning
Det är viktigt att p
lanera fällningen innan man påbörjar arbetet. Faktorer som kan påverka fällningen är flera som ex. är trädet skadat? Lutar trädet? Vind, snö och regn kan påverka. Planeringen av den tänkta fällriktningen och att påbörja ev. röjning av tilltänkt riktning är en del av de moment som måste förberedas.

Säkerhetsfrågor vid kvistning och fällning

Man måste noggrant kontrollera att ingen befinner sig inom en dubbel längd av det träd som skall fällas. Att påbörja arbetet rätt med att underkvista stammen. I vårt företag är det viktigt att följa de arbetsmiljöregler som finns angivna för skogsarbete.

 

Reträtt efter fällning
Reträttvägen är trädfällarens säkerhetslina. När trädet är på väg att falla måste man snabbt kunna försätta sig i säkerhet. Riktigt stora träd kräver långa säkerhetsavstånd. Ojämn mark och träd med grova grenar och stort grenomfång kan göra att stammen t ex slår i sidled, hoppar upp eller glider. Trädet kan röra sig bakåt och slå upp med full kraft när det når marken.

 

 

Vi använder oss oftast av två olika fällningstekniker
Vi använder oss av två olika sätt att fälla ett träd beroende på omständigheterna. S.k r
iktad fällning kräver stor precision. För att på ett säkert sätt kunna fälla ett träd i en annan fällriktning än den naturliga krävs erfarenhet från tidigare trädfällning.  Man behöver oftast en mer avancerad teknik, specialredskap och större arbetsinsats. Vi kan detta med snart 20 års erfarenheter i branschen.

 

Den andra metoden kallas riktskär. Denna kan göras på flera olika sätt. Trädets egenskaper, terräng och tradition gör att riktskärets utförande varierar.

 

Vi forslar bort ris och trädstam.

Om det är kundens önskemål så påtager vi oss uppdraget att forsla bort ris och trädstam från tomten. Vill kunden även ha hjälp med stubbfräsning utför vi givetvis även detta. Kontakta oss om en diskussion om dina probelm och om hur dessa kan lösas.

 

Vi gör alltid ett bra arbete för våra kunder

Kristianstad Trädfällning utför arbetet med målet om att trygggt utföra en trädfällning för kunden. Vi sätter kundens intressen och våra anställdas säkerhet i centrum för vårt arbete. Tag kontakt med oss om ni har ett litet eller större uppdrag i trädfällning. Vi ger en gratis kostnadsoffert

till er.

 

Klicka här om offertförfrågan>>